ผลงานอ้างอิง

ผลงานอ้างอิง

 • บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อุตสาหกรรม ส. ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เครือไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชาญอิสสระ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามสตีล ซินดิเกต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)