ประวัติ HMI(THAILAND)

ประวัติบริษัท

team member

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ตั้งสำนักงานครั้งแรกอยู่ที่อาคาร แถวถนนสุขุมวิท19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการวางระบบงานซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และ พัฒนาโปรแกรมระบบให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด แล้วในปีพ.ศ.2532 ได้ย้ายสำนักงานมา อยู่ที่เลขที่ 148/27 ถ.สุขุมวิท22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. จนกระทั่งในปัจจุบันลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก ยังเป็นเรื่อง ของการวางระบบงานซอฟท์แวร์อยู่แต่ได้ขยายการให้บริการจำหน่ายสินค้าทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรและทันสมัย


ลักษณะงานที่ให้บริการ

ขายโปรแกรมสำเร็จรูป,ขายโปรแกรมบัญชี, รับทำwebsite, โปรแกรมสนามกอล์ฟ, โปรแกรมรถบรรทุก


1. จำหน่ายระบบโปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ( Package Program ) ที่่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “BUSINESS CONTROLLER” ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจทั่วไป และ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะ

2. ให้บริการรับจัดทำ Website แบบครบวงจร ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างหน้าWebpageให้แก่ลูกค้าให้บริการดูแลรักษา Website ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหน้า Webpage ได้ในขณะที่อยู่สัญญาว่าจ้างจะกระทำเป็นรายปีให้บริการด้านทำการตลาดทางด้านE-Business เช่นทำให้ธุรกิจสามารถซื้อ-ขายทางInternetได้หรือรับฝาก ลงทะเบียนไว้กับSearchEngine ที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ผู้ใช้Internetสามารถค้นหาชื่อเว็บของบริษัทได้โดยง่าย แล้วยังให้คำปรึกษาแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Internet เป็นต้น

3. รับเป็นที่ปรึกษาวางระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมทางด้านธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจตั้งแต่การออกแบบระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ให้เหมาะสมกับการใช้งานการพัฒนาโปรแกรมระบบ (Software) ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ไว้ประจำบริษัทเพราะทางเราได้มีบุคลากรทางด้าน IT (Information Technology) ไว้บริการให้อยู่แล้ว ส่วนการคิดค่าบริการมีทั้งการคิดค่าบริการแบบเป็นครั้งคราว,แบบเหมาจ่าย,แบบรายเดือน หรือ รายปี

4. รับติดตั้งระบบ LAN,WAN,INTERNET และINTRANET ภายในองค์กรและการเชื่อมต่อทางไกล บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น ระบบ LAN, WAN, INTERNET และ INTRANET ทั้งภายในองค์กร และ การต่อเชื่อมไปยังภายนอกองค์กร ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ และ การสื่อสารต่างๆ การเดินสายภายใน และ การตรวจสอบสัญญาณของการต่อเชื่อม เป็นต้น