รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ทำบัญชีได้หลายบริษัท

2. ใช้งานง่าย และทำบัญชีได้รวดเร็ว

3. สร้างรูปแบบงบการเงินได้เอง

4. เป็นโปรแกรมอิสระสำหรับทำบัญชีอย่างเดียว

5. รูปแบบรายงานออกเป็น EXCEL ได้

โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (สำหรับสำนักงานบัญชี) General Ledger Account For Auditor

    คุณสมบัติของโปรแกรม   
          โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นเครื่องมือสำหรับสำนักบัญชีโดยเฉพาะผู้ใช้งานสามารถการทำบัญชีและออกรายงานงบการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดงาน เวลาความซ้ำซ้อน และความผิดพลาด การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ภายในเวลาอันสั้น สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินต่างๆ และปิดบัญชีได้ทันที เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในสำนักงานจัดทำบัญชี

         คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
           
 สามารถจัดทำงบการเงินต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท (เบื้องต้นได้ 999 บริษัท)
           ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฎิบัติการ Windows และ ระบบLAN ทุกชนิด และใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์(printer) ทุกชนิด
            ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
           ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุดและ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
           ♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฎิบัติ(User), ระดับผู้จัดการ(Manager), และ ระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
           ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
           ♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฎิบัติงานแต่ละตัว(Option) และการสำรองข้อมูล เป็นต้น
           ♦ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ Business Controller ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานแต่อย่างใด ข้อมูลแต่ละระบบจะ Link ถึงกันได้(Option)
           ♦ สร้างรูปแบบงบการเงินได้ตามอิสระ(งบต้นทุนขาย/ผลิต, งบกำไรขาดทุน, งบดุล แบบธรรมดาและแบบเปรียบเทียบ) และสามารถบันทึกข้อความท้ายงบได้
           ♦ ตรวจสอบตัวเลขในการลงบัญชีโดยอัตโนมัติ (Dr. และ Cr. ต้องเท่ากัน)
           ♦ สามารถสร้างประเภทสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม
           ♦ Copy ใบสำคัญ (Voucher) ที่อยู่ก่อนหน้าใบสำคัญที่กำลังทำรายการได้ และสามารถพิมพ์ใบสำคัญเพื่อปะหน้าเอกสารได้

         รายงาน และงบการเงินต่างๆ ที่ได้รับ
            รายงานสมุดรายวัน 
           ♦ รายละเอียดประกอบงบ                                           
           ♦ งบต้นทุนขาย/ผลิต
           ♦ งบทดลอง                                            
           ♦ รายงานสรุปยอดบัญชี
           ♦ รายละเอียดประกอบงบเปรียบเทียบ                                        
           ♦ งบต้นทุนขาย/ผลิตเปรียบเทียบ
           ♦ งบกำไรขาดทุน                           
           ♦ ทะเบียนคุมเช็ค                 
           ♦ รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย                             
           ♦ งบดุล, งบดุลเปรียบเทียบ
           ♦ งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ                               
           ♦ สมุดบัญชีแยกประเภท
             กระดาษทำการ
             รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
             ใบแนบ ภงด3. และภงด.53
           ♦ ฯลฯ  

 

   ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
 
   
       เพิ่มเพื่อน

      ตัวอย่างรายงาน