โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (สำหรับสำนักงานบัญชี) General Ledger Account For Auditor

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ทำบัญชีได้หลายบริษัท

2. ใช้งานง่าย และทำบัญชีได้รวดเร็ว

3. สร้างรูปแบบงบการเงินได้เอง

4. เป็นโปรแกรมอิสระสำหรับทำบัญชีอย่างเดียว

5. รูปแบบรายงานออกเป็น EXCEL ได้

โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (สำหรับสำนักงานบัญชี) General Ledger Account For Auditor


    คุณสมบัติของโปรแกรม   
          โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป (Business Controller) เป็นเครื่องมือสำหรับสำนักบัญชีโดยเฉพาะผู้ใช้งานสามารถการทำบัญชีและออกรายงานงบการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดงาน เวลาความซ้ำซ้อน และความผิดพลาด การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ภายในเวลาอันสั้น สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินต่างๆ และปิดบัญชีได้ทันที เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในสำนักงานจัดทำบัญชี

         คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
           
 สามารถจัดทำงบการเงินต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท (เบื้องต้นได้ 999 บริษัท)
           ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฎิบัติการ Windows และ ระบบLAN ทุกชนิด และใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์(printer) ทุกชนิด
            ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
           ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุดและ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
           ♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฎิบัติ(User), ระดับผู้จัดการ(Manager), และ ระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
           ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
           ♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฎิบัติงานแต่ละตัว(Option) และการสำรองข้อมูล เป็นต้น
           ♦ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ Business Controller ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานแต่อย่างใด ข้อมูลแต่ละระบบจะ Link ถึงกันได้(Option)
           ♦ สร้างรูปแบบงบการเงินได้ตามอิสระ(งบต้นทุนขาย/ผลิต, งบกำไรขาดทุน, งบดุล แบบธรรมดาและแบบเปรียบเทียบ) และสามารถบันทึกข้อความท้ายงบได้
           ♦ ตรวจสอบตัวเลขในการลงบัญชีโดยอัตโนมัติ (Dr. และ Cr. ต้องเท่ากัน)
           ♦ สามารถสร้างประเภทสมุดรายวันได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม
           ♦ Copy ใบสำคัญ (Voucher) ที่อยู่ก่อนหน้าใบสำคัญที่กำลังทำรายการได้ และสามารถพิมพ์ใบสำคัญเพื่อปะหน้าเอกสารได้

         รายงาน และงบการเงินต่างๆ ที่ได้รับ
            รายงานสมุดรายวัน 
           ♦ รายละเอียดประกอบงบ                                           
           ♦ งบต้นทุนขาย/ผลิต
           ♦ งบทดลอง                                            
           ♦ รายงานสรุปยอดบัญชี
           ♦ รายละเอียดประกอบงบเปรียบเทียบ                                        
           ♦ งบต้นทุนขาย/ผลิตเปรียบเทียบ
           ♦ งบกำไรขาดทุน                           
           ♦ ทะเบียนคุมเช็ค                 
           ♦ รายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย                             
           ♦ งบดุล, งบดุลเปรียบเทียบ
           ♦ งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ                               
           ♦ สมุดบัญชีแยกประเภท
             กระดาษทำการ
             รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
             ใบแนบ ภงด3. และภงด.53
           ♦ ฯลฯ  

 

   ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
 
   
       เพิ่มเพื่อน

      ตัวอย่างรายงาน