โปรแกรมบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับฝากสินค้าและคำนวณค่าฝาก

2. เก็บสินค้า Location เพื่อการค้นหาได้สะดวก

3. เบิกสินค้าตามใบรับฝาก

4. ออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากเป็นรายงวด

5. สอบถามยอดสินค้าคงเหลือของลูกค้าแต่ละราย

โปรแกรมบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)


   คุณสมบัติของโปรแกรม
          โปรแกรมบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Business Controller) เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า หรือวัตถุดิบภายในขององค์กรเอง การทำงานของโปรแกรมจะเป็นทำนองเดียวกับธุรกิจคลังสินค้า/ห้องเย็น แต่ไม่มีการคิดเงินค่ารับฝากสินค้า เริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า การเก็บสินค้าไว้ตาม Location และการเบิกสินค้า การทำงานของโปรแกรมสรุปได้ดังนี้ 
         1. การรับฝากสินค้า  เมื่อมีการรับฝากสินค้า โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับฝาก เช่น ใครเป็นผู้ฝาก สินค้าคืออะไร ล๊อตเลขที่เท่าใด วันหมดอายุเมื่อใด จำนวนเท่าใด โดยแยกตามแต่ละแผนก จากนั้นโปรแกรมจะพิมพ์ใบรับฝากให้ เพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากสินค้า
         2. การนำสินค้าวางตามตำแหน่งที่เก็บสินค้า (Location) ในคลัง   เจ้าหน้าที่ของคลัง จะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งการวางสินค้าตามคลังและ Location จากใบรับฝากสินค้า ในข้อแรก หรือการย้ายตำแหน่ง
         3. การเบิกสินค้า เมื่อมีการขอเบิกสินค้า ทางเจ้าหน้าที่คลังสมารถค้นหาสินค้าตามตำแหน่งที่อยู่ (Location) ตามชื่อผู้ฝาก ใบรับฝาก และวันหมดอายุได

    การสอบถามและรายงานต่างๆ
       
  สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการฝากสินค้าของแต่ละแผนก
          สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการนำสินค้าเข้าคลังสินค้า
          สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการเบิกสินค้าของแต่ละแผนก
          สอบถามสินค้าคงเหลือในสต็อก ณ ปัจจุบันโดยเลือกดูตามแต่ละแผนก หรือ แต่ละชนิดของสินค้า

    อื่นๆ
         
 ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน(Password)
          สามารถใช้เป็นระบบ LAN หรือ บน Cloud Server ได้ (OPTION)

 

   โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)

 
 โปรแกรมระบบงานบริหารการจัดส่งสินค้า (Delivery Management System)
   
โปรแกรมขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air Freight Forwarder) เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจที่เป็นตัวแทนของ Airline (General Sales Agreement) หรือเป็น Agent ทั่วไป  โปรแกรมเป็น Web Application สามารถใช้งานได้ทั้งที่ Office และ ที่ Airport... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
 

  โปรแกรมขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air Freight Forwarder) เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจที่เป็นตัวแทนของ Airline (General Sales Agreement) หรือเป็น Agent ทั่วไป  โปรแกรมเป็น Web Application สามารถใช้งานได้ทั้งที่ Office และ ที่ Airport...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage Management System)
   
เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า  เพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็น  การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า  การทยอยเบิกสินค้า  และจบลงที่การออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากสินค้า...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
ระบบงานบริหารธุรกิจรับ-ส่งพัสดุด่วน(Express Freight Forwarder management system)
   
เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจรับส่ง-พัสดุด่วน  โดยเฉพาะ  โปรแกรมจะเน้นเรื่องของการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ว่าจ้าง เช่น การคำนวณค่าระวาง  การควบคุมมิให้สินค้าตกหล่นสูญหายในระหว่างการเดินทาง..
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   ติดต่อรับคำปรึกษา
   
02-259-7745-6, 086-312-3065  
     
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 
      เพิ่มเพื่อน