รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าหรือพัสดุ

2. ออกใบรับสินค้า เก็บเงินต้นทาง/ปลายทาง

3. ติดตามการขนสินค้าขึ้นรถ จนกระทั่งถึงมือลูกค้า

4. ลูกค้าโดยตรง หรือตัวแทนขนส่ง

5. ส่งต่อให้สาขาของตนเอง

โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)

         โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ  โปรแกรมจะเน้นเรื่องของการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ว่าจ้างตามสัญญา  เน้นเรื่องของการควบคุมมิให้สินค้าตกหล่นสูญหายในระหว่างการเดินทาง และการติดตามตำแหน่งของการเดินทางของสินค้าที่ลูกค้าส่งแต่ละ  SHIPMENT  ประโยชน์อันเด่นชัดของการใช้โปรแกรมนี้โดยตรง คือความรวดเร็วในการออกเอกสารให้แก่ลูกค้า และระบบเอกสารภายใน ทำให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน
         นอกจากนั้น ยังสามารถใช้คุณสมบัติของ INTERNET ความเร็วสูงในการ LINK ข้อมูลภายในระหว่างศูนย์ฯ ของบริษัทเอง เช่น มีสาขาที่   กรุงเทพฯ    นครราชสีมา    ขอนแก่น    อุดรธานี  ฯลฯ   ทุกสาขาสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน และเป็นการทำงานแบบ REAL TIME  ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมนี้ ได้แก่

        1. รับส่งสินค้าจากลูกค้า (RECEIVING MERCHANDISES)
            
ในการรับสินค้าจากลูกค้า ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของสัญญา เช่น ลูกค้ามาส่งสินค้าเอง ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือทางบริษัทจะต้องไปเอาสินค้าที่โกดังของลูกค้า ฯลฯ  การออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” ให้แก่ลูกค้า สามารถทำได้ทั้งสองแบบ คือ จะออก ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือจะออกที่โกดังลูกค้าในลักษณะ ONLINE ก็ได้ ในการออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” โปรแกรมจะสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับพิมพ์ STICKER LABEL ที่เป็น BARCODE ให้ตามจำนวนกล่องที่ขน เพื่อให้ USERสามารถนำ STICKER นี้ ไปติดไว้ที่ข้างกล่อง เพื่อประโยชน์สำหรับการตรวจนับ หรือตรวจเช็คในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่อๆไป

        2. นำสินค้าขึ้นรถ (LOADING)
           
ในการจัดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หรือขนขึ้นรถ  สามารถบันทึกข้อมูลใบแจ้งการขนส่งสินค้าที่กำลังขนขึ้นรถ  โดยการใช้เครื่องอ่าน BARCODE ช่วยในการบันทึกข้อมูลได้  และสามารถเรียกดูได้ว่าใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดได้ขนขึ้นรถแล้ว  ใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดที่ยังไม่ได้ขนขึ้นรถ เป็นต้น  เมื่อขนสินค้าขึ้นรถแล้ว  โปรแกรมจะพิมพ์ใบกำกับการขนส่ง  เพื่อให้พนักงานขับรถถือไปให้ท่ารถปลายทาง  ขณะเดียวกันข้อมูลใบกำกับการขนส่งดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่ารถปลายทางผ่านทาง INTERNET เพื่อใช้ตรวจสอบในการขนสินค้าลงจากรถ ในใบกำกับการขนส่ง จะมีการจัดเรียงกลุ่มของสินค้าที่มีจุดลงปลายทางที่เดียวกัน  ซึ่งโปรแกรมจะรองรับการส่งสินค้าระหว่างทางด้วย

        3. ตรวจสอบสินค้าเมื่อขนสินค้าลงจากรถ (เมื่อรถถึงท่ารถปลายทาง) (UNLOADING)
           
ในการขนส่งสินค้าลงจากรถ (UNLOADING)  สามารถใช้เครื่องอ่าน BARCODE ช่วยในการอ่านข้อมูลใบแจ้งการขนส่งสินค้าที่กำลังขนลงได้เช่นกัน  เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าครบถ้วนตามใบกำกับการขนส่งหรือไม่

        4. ส่งสินค้าถึงมือผู้รับ
          
เมื่อส่งสินค้าถึงมือผู้รับ(ขึ้นอยู่กับประเภทการขนส่ง) แล้ว USER จะต้องบันทึกข้อมูลยืนยันการรับสินค้าของผู้รับปลายทาง  เพื่อแจ้งสถานะการรับส่งว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว  โปรแกรมจะพิมพ์รายงานการส่งสินค้าถึงมือผู้รับประจำวันให้  และสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาว่าสินค้าตามใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดที่ยังไม่ถึงมือผู้รับ  รวมถึงการสอบถามทาง  INTERNET  ของลูกค้าว่าสินค้าของตนถึงมือผู้รับแล้วหรือยัง  นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการรับชำระเงินจากลูกค้าประเภทที่เก็บเงินปลายทาง (COLLECT) ประจำวันให้ด้วย

        5. ออกใบแจ้งหนี้ (BILLING)
           
โปรแกรมจะนำข้อมูล “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน (เครดิต) เข้าสู่โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ                 

        6. รับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาแบบ REAL TIME
           
โปรแกรมนี้สนับสนุนกิจการที่มีสาขาของตนเองหลายสาขาทั่วประเทศ สามารถติดต่อกันแบบ REAL TIME ผ่านระบบ INTERNET ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกสาขา 

    ติดต่อรับคำปรึกษา
       
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

        เพิ่มเพื่อน

 

      ตัวอย่างรายงาน