โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (สำหรับสำนักงานบัญชี) PAYROLL FOR AUDITOR

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ทำบัญชีเงินเดือนได้หลายบริษัท

2. ใช้งานง่าย และทำบัญชีเงินเดือนได้รวดเร็ว

3. คำนวณภาษีปรับตามการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกรมสรรพากร

4. มีรายงานส่งกรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคม

5. พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

โปรแกรมบัญชีเงินเดือน (สำหรับสำนักงานบัญชี) PAYROLL FOR AUDITOR


    คุณสมบัติของโปรแกรม
            โปรแกรมเงินเดือน PAYROLL (Business Controller) มีทั้ง สลิปเงินเดือน (PAY SLIP), นำส่งประกันสังคม, ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 91, สรุปภาษีสิ้นปี, หนังสือรับรองการหักภาษี   โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน BUSINESS CONTROLLER เป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเงินเดือน โปรแกรมชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการคิดคำนวณภาษีหรือรายงานต่างๆ เป็นไปตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรและหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด จึงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความถูกต้องของเอกสารที่เกิดจากโปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลการจ่ายเงินเข้าธนาคารและส่งข้อมูลประกันสังคมและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่สำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพากรทาง INTERNET ได้

    คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
          ♦ ใช้งานง่าย ด้วยระบบเมนูภาษาไทยที่น่าใช้
          ♦ แบ่งหลาย Model ตามธุรกิจของลูกค้า ใช้ได้ทั้งพนักงานประจำและพนักงานรายวัน สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรูดบัตร/เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้
          ♦ การคำนวณภาษีและรายงานทุกชนิดถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม สามารถนำรายงานส่งหน่วยงานราชการได้โดยตรง
          ♦ รองรับการจัดทำบัญชีเงินเดือนของพนักงานรายเดือนและรายวัน ทั้งจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง หรือเดือนละ 2 ครั้ง

     รายงานต่างๆที่ได้รับ
          
 รายงานประวัติพนักงาน
          ♦ รายงานอายุการทำงานของพนักงาน
          ♦ รายงานบัญชีค่าแรง
          ♦ รายงานค่าล่วงเวลา
          ♦ รายงานเงินได้เงินหักกก่อนคำนวณภาษี
          ♦ รายงานเงินได้เงินหักหลังคำนวณภาษี
          ♦ รายงานการนำเงินเบี้ยประกันสังคมส่งสำนักงานประกันสังคม
          ♦ พิมพ์สลิปเงินเดือน (Pay Slip) ให้พนักงาน
          ♦ ภ.ง.ด.1
          ♦ ภ.ง.ด._1ก
          ♦ รายงานทะเบียนลูกจ้าง
          ♦ รายงานผู้ประกันตน
          ♦ สรุปบัญชีค่าแรงประจำปี
          ♦ สรุปยอดภาษีสิ้นปี(เพื่อตรวจสอบภาษีนำส่งขาด-เกิน)
          ♦ หนังสือรับรองการหักภาษี (มีแบบฟอร์ม)
          ♦ หนังสือรับรองหักภาษี(ไม่มีแบบฟอร์ม)
          ♦ สรุปการจ่ายโบนัสประจำปี
          ♦ รายงานการจ่ายเงินสด
          ♦ รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          ♦ เพิ่มการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่าน Flash Drive
          ♦ ฯลฯ

        หมายเหตุ : รายงานระบบบัญชีเงินเดือนที่สามารถส่งภาพ INTERNET ได้ เช่น
                         ♦ ภ.ง.ด.1
                         ♦ ภ.ง.ด._1ก
                         ♦ ภ.ง.ด.91
                         ♦ รายงานเงินสมทบประกันสังคม       

 
   ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
      
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

  
      เพิ่มเพื่อน
 
   
  ตัวอย่างรายงาน