โปรแกรมงานบัญชีสินค้าคงคลัง (สำหรับสำนักงานบัญชี)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับสินค้าเข้าคลัง

2. เบิกสินค้าออกจากคลัง

3. สินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

4. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ารายตัว

5. รายงาน Minimum Stock, Maximum Stock

โปรแกรมงานบัญชีสินค้าคงคลัง (สำหรับสำนักงานบัญชี)


                โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Business Controller) เป็นการควบคุมสต๊อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ โปรแกรมสินค้าคงคลังใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกประเภทที่มีการควบคุมสต๊อก การใช้งานง่าย ไม่เยิ่นเย้อ ผู้ใช้งานสามารถจัดทำรายงานต่างๆ ที่เคยทำด้วยมือได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนับสิบเท่า สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE หรือ FIFO ได้

 

          คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

                 ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

                 ♦ ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ

                 ♦ ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด

                 ♦ สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน

                 ♦ รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)

                 ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์

                 ♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น

                 ♦ สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

                 ♦ สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ AVERAGE หรือแบบ FIFO ได้

                 ♦ สามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการควบคุม (ทำ STOCK CARD) หรือไม่ควบคุมได้

 

         รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับ

                 ♦ รายงานรายการสินค้า (ทะเบียนประวัติสินค้า)

                 ♦ รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)

                 ♦ รายงานการเบิกสินค้าออกจากคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)

                 ♦ บัญชีคุมยอดสินค้ารายตัว ประจำเดือน / ประจำงวด (STOCK CARD) (เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อสรรพากร)

                 ♦ รายงานสต๊อกคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน

                 ♦ รายงานสต๊อกคงเหลือต่ำกว่า Minimum Stock

                 ♦ รายงานสต๊อกคงเหลือสูงกว่า Maximum Stock

                 ♦ รายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

                 ♦ รายงานเพื่อตรวจนับสินค้าประจำงวด

                 ♦ ฯลฯ

 

      ติดต่อรับคำปรึกษา
       
02-259-7745-6, 086-312-3065  
        
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

   

        เพิ่มเพื่อน