โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (สำหรับสำนักงานบัญชี)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ออกใบเสนอราคา

2. ออกใบสั่งของ

3. ขายและพิมพ์บิล

4. รับชำระหนี้ก่อนติดตามหนี้ค้าง

5. ติดตามหนี้ค้างชำระ

โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (สำหรับสำนักงานบัญชี)


             โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ (Business Controller) ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขายเป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการขายและติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกรายงานวิเคราะห์การขายและลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย อีกทั้งข้อมูลการขายสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการตัดสต็อกสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามประกาศและคำสั่ง ของกรมสรรพากรด้วยเมื่อท่านใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงานประจำวันได้หลายเท่า และที่สำคัญคือทำให้ธุรกิจของท่านมีระบบงานชัดเจน ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบ

 

            คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

              ♦ สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจให้บริการ

              ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD

              ♦ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล

              ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์

              ♦ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป “BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

              ♦ รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป (พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจอภาพ )

 

           รายงานจากการปฏิบัติงาน

              ♦ พิมพ์ใบเสนอราคา และรายงานสรุปการออกใบเสนอราคา

              ♦ รับ หรือ พิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้า CONFIRM กลับมาและรายงานสรุปการรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า

              ♦ พิมพ์บิล (INVOICE) หรือใบกำกับภาษี บน PREPRINTED FORM ในลักษณะของการออกเอกสารเป็นชุด

              ♦ พิมพ์ใบวางบิลและสรุปการออกใบวางบิล

              ♦ พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่เป็นธุรกิจให้บริการ)

              ♦ พิมพ์ใบเพิ่มหนี้ (DEBIT NOTE) หรือ ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) และรายงานสรุป

              ♦ รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้ประจำวัน และรายงานสรุป

              ♦ รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคารประจำวัน และรายงานสรุป

              ♦ รายงานภาษีขาย

              ♦ รายงานเกี่ยวกับเช็คล่วงหน้า และ เช็คนำฝากธนาคาร

 

           รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ

              ♦ รายงานวิเคราะห์การขายแยกตามสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย, และตามเงื่อนไขอื่นๆ

              ♦ รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ (AGING REPORT)

              ♦ รายงานบัญชีลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้รวมทั้งบริษัท

              ♦ ฯลฯ

 

         นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวข้างต้นที่จะได้รับแล้ว โปรแกรมยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล (INQUIRY) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

 

ติดต่อรับคำปรึกษา
    
02-259-7745-6, 086-312-3065  
   
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 

      เพิ่มเพื่อน